Rubenshuis: verhalen die tot de verbeelding spreken

De tentoonstelling Rubens Privé vestigt de aandacht op een wat minder bekend talent van de Antwerpse meester, zijn gave als portrettist. Meer in het bijzonder, als portrettist van zijn naasten en familieleden. Uit deze reeks portretten spreekt een grote liefde voor zijn familie, tot uitdrukking gebracht in een directe en levendige schilderstijl.

In opdracht van het Rubenshuis hadden we de eer om voor deze tentoonstelling een audiogids te mogen produceren. Daarbij hadden we twee doelen voor ogen; de bezoeker op een andere manier laten kijken naar de schilderijen en hem kennis laten maken met de familie Rubens. Als concept kozen we voor twee vertellers die alles lijken te weten over de familie Rubens en over de schilderstijl van Pieter Paul. Ze gaan met elkaar in dialoog om zo langzaan de verschillende betekenislagen van de werken bloot te leggen.

De teksten werden niet geschreven door een kunsthistoricus maar door Carmien Michels www.carmienmichels.be. Zij verwerkte de kunsthistorische informatie tot een levendig verhaal dat voortdurend de aandacht vestigt op de portretten. Om helemaal aan te sluiten bij de sfeer van zeventiende eeuw en van het Rubenshuis lieten we barokmuziek samenstellen door Eugeen Schreurs, een specialist terzake. Tine van den Brande en Marc Van Eeghem gaven een zeer levendige interpretatie aan de teksten.

Kortom, als bezoekers word je helemaal meegenomen in de sfeer van de portretten en het leven van de familie Rubens. Een mooi voorbeeld vind ik van hoe je ook met heel traditionele audiogids nog altijd de verbeelding kan prikkelen.